Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackZorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringwet vergoedt de curatieve zorg in Nederland. De overheid heeft een aantal voorwaarden gecreëerd waardoor de zorgverzekering een sociaal karakter heeft.

 • burgers zijn verplicht om een (basis)zorgverzekering af te sluiten en zijn vrij in het kiezen van hun eigen verzekeraar;
 • zorgverzekeraars zijn verplicht die burgers voor de zorgverzekering te accepteren, ongeacht hun gezondheidstoestand;
 • de premie van een aangeboden polis is gelijk voor iedere verzekerde, ongeacht zijn gezondheidssituatie, leeftijd of achtergrond;
 • zorgverzekeraars hebben een zorgplicht: zij moeten garanderen dat de zorg die in het basispakket zit beschikbaar is voor al hun verzekerden;
 • de inhoud van het verzekerde basispakket is wettelijk bepaald.

Basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering wordt door de overheid vastgelegd. Zij wordt hiervoor geadviseerd door het Zorginstituut Nederland. De verzekering bevat het merendeel van de essentiële geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Het gaat om de volgende onderdelen.

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • wijkverpleging;
 • verblijf in het ziekenhuis;
 • eerstelijnsverblijf (ELV);
 • geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, inclusief intramurale GGZ tot maximaal drie jaar;
 • geneesmiddelen;
 • tandheelkundige zorg tot 18 jaar;
 • zorg van therapeuten, zoals fysio- en oefentherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten;
 • diëtetiek (reguliere zorg en ketenzorg);
 • medische hulpmiddelen;
 • ambulancevervoer ‘zittend ziekenvervoer’;
 • fysiotherapie voor chronisch zieken.

Zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar is verplicht te voldoen aan de zorgplicht, zodat elke burger overal in Nederland de zorg uit de basisverzekering kan krijgen. Dit betekent dat een verzekeraar een bepaalde mate van vrijheid heeft om te bepalen welke zorgverlener gecontracteerd wordt, zolang de zorgplicht niet in het geding komt. Om te bepalen met welke zorgverlener een contract wordt afgesloten, wordt goed onderhandeld en gebruik gemaakt van de grote hoeveelheid (geanonimiseerde) informatie die zij hebben over onder andere kwaliteit, doelmatigheid en klantenervaringen.

De diëtist en de zorgverzekering

Via de zorgverzekering kan de diëtist op verschillende manieren rekenen op een vergoeding van haar geleverde zorg.

De diëtist wordt voor 3 uur vergoedt mits de zorg een medisch doel dient. Deze zorg wordt rechtstreeks bij de zorgverzekering gedeclareerd.

De behandeling via ketenzorg kan op verschillende manieren worden gedeclareerd:

 • via integrale bekostiging met zorggroep. Je declareert de diëtetiek rechtstreeks bij de zorggroep (dus niet bij de zorgverzekeraar).
 • via integrale bekostiging zonder zorggroep. Je declareert de diëtetiek bij de huisarts met wie je een samenwerkingsovereenkomst hebt. Voor meer informatie hierover, bekijk de FAQ.
 • via ketenzorg via GEZ-module/koptarief. Hierbij declareer je zelf rechtstreeks bij de zorgverzekeraar onder code 6300. Deze manier komt niet heel vaak voor.

Het eerstelijnsverblijf (ELV) is sinds 2017 een onderdeel van de zorgverzekeringswet. De diëtist, en andere paramedische zorg, is onderdeel van het tarief.

De zorg in het ziekenhuis wordt ook gedeclareerd bij de zorgverzekeraar en is onderdeel van de zorgverzekeringswet. Voor het declareren wordt gebruik gemaakt van de registratiecodes diëtetiek in ziekenhuizen.