Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Personenmisc/arrow-dots-blackMarteke van Beek

Marteke van Beek

Marteke werkt binnen het team Belangenbehartiging als beleidsmedewerker belangenbehartiging instellingen. Hiervoor is ze lid geweest van de NVD-werkgroep FWG en de commissie DIEK. Ze ondersteunt leden bij het (her)schrijven van functiebeschrijvingen en de indeling daarvan in FWG. Om zich hard te maken voor een goede cao neemt ze namens de NVD deel aan de algemene vergadering van onze vakbond FBZ. Er is contact over alle cao’s waar leden werkzaam zijn. Voor werkbare wet- en regelgeving is er contact met de NZa.

Naast haar werk voor de NVD werkt Marteke als diëtist bij het Slingeland Ziekenhuis op de kinder- en de oncologieafdeling. Daarnaast is ze lid van de Interne Bezwaren Commissie FWG.

Marteke van Beek

Beleidsmedewerker belangenbehartiging bij Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Afbeelding Marteke van Beek

Heeft bijgedragen aan