Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackOnderzoek

Onderzoek

De NVD stimuleert onderzoek vanuit een zelfstandige rol  of participeert in lopende trajecten samen met veel verschillende partners. Wetenschappelijk onderzoek, evidence based en practice based is de basis van ons handelen.

Leidend hiervoor is de Kennisagenda Diëtetiek.

Voor een overzicht van lopend onderzoek waar de NVD participeert (klik hier)

Hoogleraar

De NVD stimuleert onderzoek door de instelling van leerstoelen. De NVD heeft twee leerstoelen ingesteld waarbij we invulling geven aan de kennislacunes zoals geformuleerd in de Kennisagenda. Met de instelling van de hoogleraren beogen we een validatie van het diëtistisch handelen in het algemeen en de meerwaarde er van op specifieke gebieden.

WUR

Met de komst van de eerste hoogleraar diëtetiek in 2020 (prof. dr. Marian de van der Schueren) aan de Wageningen Universiteit en mede ingesteld door de HAN, hebben we een belangrijke stap gemaakt om meer onderzoek vanuit de diëtetiek te generen. 

Radboud Universiteit

In 2021 wordt de verkenning van de 2e leerstoel diëtetiek binnen Radboud UMC voortgezet. Deze tweede leerstoel moet de eerste versterken en aansluiten bij de speerpunten van de NVD en de kennisagenda.