Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackNKD – Netwerk Kinderdiëtisten

NKD – Netwerk Kinderdiëtisten

Doelstelling(en) van het netwerk:

NKD het netwerk van eerstelijns kinderdiëtisten – samen werken aan (op)voeding. Het netwerk neemt een centrale plek in binnen het vakgebied kindervoeding met als missie; ouders, professionals en kinderdiëtisten met elkaar verbinden. Het NKD wijst ouders en professionals de weg naar ervaren kinderdiëtisten die actief zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast zetten we ons in om de expertise van de kinderdiëtist te vergroten, o.a. vanuit onze medewerking aan de opzet van een specifieke deskundigheid/ specialisatie kinderdiëtetiek, vakinhoudelijke scholingen en netwerkdagen. Het netwerk wordt regelmatig benaderd voor het meedenken aan nieuwe vakinhoudelijke richtlijnen. Binnen diverse platforms gerelateerd aan kindervoeding zijn leden van het NKD actief.

Criteria voor deelname aan het netwerk:

  • Aantoonbare praktijkervaring bij de diëtistische behandeling van kinderen of anderszins.
  • Minimaal 5 jaar geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
  • Lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
  • Aanwezigheid bij de jaarlijkse netwerkdag

NKD heeft een eigen website: www.kinderdietisten.nl

Afbeelding NKD – Netwerk Kinderdiëtisten

Alles van NKD – Netwerk Kinderdiëtisten