Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackNDIC – Netwerk Diëtisten Intensive Care

NDIC – Netwerk Diëtisten Intensive Care

Doelstelling(en) van het netwerk:

Consensus bereiken over een eenduidig, ‘evidence based’ voedingsbeleid op de Intensive Care in Nederland.

Doelen
1) Verhogen van de kennis bij alle leden over de beste manier van voeden van de IC patiënt.
2) Uitwisseling van ervaring, kennis en wetenschappelijke literatuur t.a.v. voeding van de IC patiënt.
3) De mogelijkheid om elkaar, laagdrempelig, via de mail te benaderen met vragen over voedingsbeleid op de IC in zijn algemeen of op patiënt niveau. De reacties worden gebundeld en worden verspreid onder de leden.
4) Ontwikkelen dieetrichtlijn (Elsevier).
5) Desgewenst intervisie voor de IC diëtist op regioniveau organiseren.

Criteria voor deelname aan het netwerk:

  • als diëtist werkzaam op de intensive care van een ziekenhuis
  • actieve participatie

NDIC heeft momenteel geen eigen website.

Bedrijfsgegevens

Afbeelding NDIC – Netwerk Diëtisten Intensive Care

Alles van NDIC – Netwerk Diëtisten Intensive Care