Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackEFAD

EFAD

De European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) behartigt de belangen van de diëtist op Europees niveau en streeft naar een kwalitatief goed en hoogwaardig niveau van de diëtetiek in Europa. Dit doet ze onder meer door het ontwikkelen van producten als competetentie profielen, richtlijnen voor het onderwijs, factsheets, strategieën voor LifeLongLearning en standardized language, het oprichten van Europese specifieke deskundigheid netwerken (ESDN), maar ook door ondersteuning te bieden aan recent ontwikkelende diëtetiek verenigingen.

EFAD staat open voor de nationale beroepsverenigingen van diëtisten binnen de Europese Unie. Sinds 2014 kunnen ook de erkende dietetiek opleidingen buitengewoon lid worden. Hiermee is de link met de opleidingen en de netwerkfunctie die het EFAD bood binnen het eerder uitgevoerde DIETS project (2006-2013) geborgd. Inmiddels zijn er 33 beroepsverenigingen, afkomstig uit 26 landen, lid. Vanuit Nederland zijn de NVD en de 4 Hogescholen Voeding&Dietetiek aangesloten bij EFAD.

Ieder (gewoon) lid heeft een afgevaardigde (delegate) in de General Meeting (GM). Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van het EFAD gebeurt door de Executive Committee (EC). De EC heeft maandelijks, virtueel, overleg. De GM komt 1x per jaar bij elkaar. Vanuit Nederland is Annemieke van Ginkel vice-voorzitter van EFAD en Wineke Remijnse delegate voor de GM.

Daarnaast heeft het EFAD 3 vaste commissies; Professional Practice Committee (PPC), Research Committee en de Education Committee. Nederland is in deze commissies vertegenwoordigd door Elke Naumann, voorzitter van de Research Committee.

Netwerken
Door het oprichten van een aantal netwerken met specifieke deskundigheid wil het EFAD bijdragen aan de verdere wetenschappelijke onderbouwing van ons vakgebied. Ellen Govers en Harriët Jager nemen respectievelijk deel aan ESDN Obesity en ESDN Older Adults.
Daarnaast heeft het EFAD relaties met diverse Europese commissies op het gebied van voeding en gezondheid en wordt ze regelmatig geconsulteerd bij Europese vraagstukken op dit gebied.

Afbeelding EFAD

Alles van EFAD