Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackDVG – Diëtisten werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

DVG – Diëtisten werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

DVG staat voor Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Een landelijk erkend netwerk van diëtisten met een specifieke deskundigheid. Alle leden van de DVG werken binnen een organisatie van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Verdeeld over vier regio’s komen de leden minimaal drie keer per jaar bij elkaar ter bevordering van de eigen deskundigheid. Daarnaast is er jaarlijks een landelijke themadag voor leden en belangstellenden. Sinds kort is het netwerk overgegaan in een vereniging zodat profilering van het eigen werkveld en overleg met andere organisaties beter kunnen verlopen.

Doelstellingen

  • Optimalisering van de levering van een hoge kwaliteit van dieetbehandeling en voedingsadvisering aan mensen met een verstandelijke beperking.
  • Het vergroten van kennis en vaardigheden daartoe en het versterken van samenwerking tussen alle diëtisten die in deze zorg werkzaam zijn.
  • Vergroten van de bekendheid van de vereniging en haar activiteiten bij derden.

 

Criteria voor deelname aan het netwerk

Criteria voor deelname aan het netwerk:

  • HBO diploma voeding en Diëtetiek
  • Geregistreerd staan in het kwaliteitsregister paramedici
  • Gemiddeld minimaal acht (8) werkuren per week werkzaam zijn als diëtist in de verstandelijk gehandicaptenzorg

 

Afbeelding DVG – Diëtisten werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Alles van DVG – Diëtisten werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking