Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackCHIODAZ – Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen

CHIODAZ – Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen

Doelstelling(en) van het netwerk:

Het CHIODAZ wil het diëtistisch handelen bij beleidsrelevante patiëntengroepen die een chirurgische ingreep (hebben) ondergaan, zoveel mogelijk evidence based onderbouwen.

Verdieping

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

  • Onderbouwen van voedings- en dieetadviezen op basis van wetenschappelijk onderzoek en literatuurstudie
  • Stimuleren, initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
  • Opstellen van landelijke (evidence-based) voedings- en dieetrichtlijnen
  • Uitdragen van kennis aan professionele hulpverleners en patiënten door middel van het verzorgen van vakinhoudelijke publicaties, lezingen en presentaties en mede organiseren van Post HBO cursussen i.s.m. met Pit-Actief rondom het thema Voeding en chirurgie
  • Uitdragen van kennis door een bijdrage te leveren aan Handboek Voeding en Kanker, Artsenwijzer, IKNL richtlijnen en chirurgisch gerelateerde KWF brochures
  • Aanspreekpunt voor de NVD, collegae, overige disciplines en instanties op het gebied van voedings- en dieetadvisering aan relevante chirurgische patiënten

 

Criteria voor deelname aan het netwerk:

  • Werkzaam in een academisch ziekenhuis of het Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kanker Instituut
  • Werkzaam op de afdeling Heelkunde
  • Actieve participatie

 

Bedrijfsgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef
2333 ZA Leiden
Zuid-Holland
Afbeelding CHIODAZ – Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen

Alles van CHIODAZ – Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen