Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackNDV – Netwerk Docenten Voeding

NDV – Netwerk Docenten Voeding

Doelstelling(en) van het netwerk:

  • Signaleren van veranderingen in de maatschappij en in de gezondheidszorg die van invloed zijn op de rol van professionals in de voedingsvoorlichting en deze veranderingen vertalen in het onderwijs.
  • Optimaliseren van het voedingsonderwijs op beroepsopleidingen door uitwisseling van kennis en ervaringen.
  • Ontwikkelen van – zo mogelijk – gezamenlijke (e-learning) producten die binnen onderwijssituaties ingezet kunnen worden.
  • Stimuleren van samenwerking tussen (toekomstige) beroepsbeoefenaren op gebied van voeding door het voedingsonderwijs voor verschillende beroepen* en op verschillende niveau’s (MBO, HBO, WO) op elkaar af te stemmen en samenwerking tijdens de opleiding te stimuleren. Als onderdeel hiervan: de regiefunctie van de diëtist promoten
  • Profileren/positioneren van de diëtist binnen het hoger en middelbaar beroepsonderwijs.

 

Criteria voor deelname aan het netwerk:

Docenten voeding (bij voorkeur met een achtergrond als diëtist, evt. aangevuld met een masteropleiding) in het MBO, HBO en WO (incl. post HBO). Gestreefd wordt naar een mix van docenten van de vier opleidingen Voeding en diëtetiek en docenten daarbuiten.

Bedrijfsgegevens

Afbeelding NDV – Netwerk Docenten Voeding

Alles van NDV – Netwerk Docenten Voeding