Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackProcedure Kwalificatie leefstijlcoaching

Procedure Kwalificatie leefstijlcoaching

Wil je een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), monodisciplinair, aanbieden als diëtist-leefstijlcoach dan zul je moeten aantonen dat je hiervoor gekwalificeerd bent. Diëtisten die voldoen aan de gestelde eisen kunnen een aantekening ‘leefstijlcoaching’ (LC) krijgen in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). De aantekening is in principe geldig voor 5 jaar. Herregistratie zal gevraagd worden parallel aan de kwaliteitsregistratie.

Deze aantekening kan vervolgens zichtbaar worden gemaakt in Vektis/AGB code. Het verkrijgen van de aantekening ‘leefstijlcoaching’ in het KP is relevant voor jou als diëtist wanneer je momenteel de doelgroep van de GLI begeleidt/behandelt én je concrete afspraken hebt om in 2019 een GLI aan te bieden.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de aantekening ‘leefstijlcoaching’ in het KP, moet je als diëtist voldoen aan de volgende eisen: 

 • Kwaliteitsgeregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • Affiniteit hebben met de doelgroep
 • Bekend met groepsinterventies
 • Coachende grondhouding hebben
 • Actuele kennis hebben op BRAVO-aspecten en slapen; denk daarbij specifiek aan:
  – advies en toeleiden naar structurele aanpak beweging
  – advies en begeleiding bij ontspanning, met name slaappatroon en ontspanning in relatie tot leefstijl
 • Contacten met het gemeentelijk/sociaal domein, denk aan buurtsportcoaches

Procedure aanvraag aantekening leefstijlcoaching in KP

Het behalen van de aantekening leefstijlcoaching verloopt via het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiervoor moet je een aanvraag indienen via dit aanvraagformulier (met link)Je persoonlijk ingevulde formulier wordt door een toetsingscommissie beoordeeld op de criteria.

Kosten voor de procedure zijn voor NVD leden inbegrepen in het NVD lidmaatschapsgeld. Niet-leden betalen €50,00 excl. btw. Als niet-NVD-lid kun je je aanvraag toesturen zoals hieronder aangegeven. Deze wordt in behandeling genomen nadat we via de webwinkel je betaling ontvangen hebben.

Zorg dat bij het indienen je aanvraag alle benodigde gegevens bevat. Als de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen wordt deze niet door de toetsingscommissie in behandeling genomen. Kosten worden hierbij niet gerestitueerd.

De toetsingscommissie neemt vooralsnog alleen aanvragen in behandeling indien de aanvrager concrete afspraken heeft voor het uitvoeren van een GLI.

Aanvraag

Geef in het aanvraagformulier aan waarom jij vindt dat jij bekwaam bent om een GLI aan te bieden als diëtist-leefstijlcoach en voldoet aan de bovengenoemde criteria. Onderbouw je aanvraag met relevante ervaringsfeiten, bij-en nascholing, samenwerkingsafspraken e.d. Voeg bewijs toe van gevolgde scholingen en pdf(‘s) van je KP dossier.

Je aanvraag dient in ieder geval onderstaande gegevens te bevatten:

 • Concrete afspraken die je hebt over het uitvoeren van een interventie. Vermeld de interventie die je gaat uitvoeren, afspraken met huisartsenpraktijk/zorggroep/andere professionals en de contacten met het gemeentelijk/sociaal domein.

Let op: Indien je nog geen concrete plannen hebt raden we je aan het portfolio nog niet in te sturen. De toetsingscommissie zal het portfolio niet in behandeling nemen.

 • KP registratie nummer en bewijs dat je kwaliteitsgeregistreerd bent.

Let op: kwaliteitsregistratie blijft noodzakelijk. Zorg dus dat je tijdig voldoende punten behaalt.

 • Concrete beschrijving van ervaring met doelgroep en met groepsinterventies. 
 • Scholing en ervaring met betrekking tot coaching en gedragsveranderingstechnieken.
 • Scholing, actuele kennis op BRAVO-aspecten en slapen; denk daarbij specifiek aan:
  – Advies en toeleiden naar structurele aanpak beweging.
  – Advies en begeleiding bij ontspanning, zoals slaappatroon en ontspanning in relatie tot leefstijl.
 • Voeg bewijsmateriaal toe. Let op maak PDF’s en zorg dat je naam erop staat. Helaas zijn printscreens en Excel bestanden van het KP niet voldoende, dit i.v.m. fraudegevoeligheid.
  Hieronder een korte werkbeschrijving hoe je dat doet:
  – Log in op kwaliteitsregister paramedici.
  – Open je digitaal portfolio.
  – Klik bovenaan in de balk op ‘overzicht’.
  – Kies voor ‘alle herregistraties’.
  – Klik dan op de periode waar je een pdf van wilt maken (per periodes van 5 jaar).
  – Nu zie je links in de hoek een icoontje van een printer met een pdf-logo. Klik daarop en je krijgt het pdf bestand, sla deze op en verzend als bijlage in de e-mail.

Indienen 

Stuur je aanvraag naar bureau@nvdietist.nl onder vermelding van ‘aanvraag aantekening leefstijlcoaching’. Per post toesturen kan ook: NVD, ovv ‘aanvraag aantekening leefstijlcoaching’.

De procedure van indienen en toetsen zal uiteindelijk gaan via pe-online en de gebruikelijke routes van het kwaliteitsregister. Omdat het technisch inregelen nog niet gereed is en we het proces niet onnodig willen vertragen moet je vooralsnog handmatig de aanvraag indienen.

Beoordeling

Je ingediende aanvraag wordt beoordeeld. Als er gegevens ontbreken wordt je aanvraag niet in behandeling genomen.

Als je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je hierover bericht en wordt de aantekening LC in het KP bij je naam geplaatst. Ook wordt vermeld hoe je de vermelding in Vektis kunt aanvragen, zodat deze aantekening ook zichtbaar wordt bij jouw persoonlijke AGB code.

Mocht jouw portfolio niet worden goedgekeurd, dan krijg je hierover bericht met reden en advies voor een mogelijk vervolg. 

Vragen?

Heb je nog vragen over de procedure of over de aanspraak GLI? Neem dan contact met ons op via bureau@nvdietist.nl.

Algemene informatie over de gecombineerde leefstijlinterventie vind je in onze GLI-helpdesk

We wensen je veel succes met de aanvraag.